kontrastmała czcionka tekstu średnia czcionka tekstu duża czcionka tekstu
Jak do nas dojechać Adres
Pawła Cymsa 16
62-200 Gniezno
Zadzwoń do nas Telefon
61 426 44 86
61 426 44 87
Odwiedź nas w godzinach otwarcia Godziny otwarcia
Pon.-Pt. 8:00 - 18:00 Rejestracja pacjentów 7:30 - 18:00
Umów się telefonicznie do poradni:
Ogólna: 61 4264486
Dziecięca i Ginekologiczno-Położnicza: 61 4264487

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Vitamed

 

Klauzula informacyjna 
 
Drodzy Pacjenci, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „VITAMED” Białczyk,Michalska,Musiałowicz,Różewicka Spółka jawna, z siedzibą przy  ul.P.Cymsa 16 62-200 Gniezno  , NIP 7842131663, REGON 639794608 zwany dalej: „Administratorem”. 

Możesz skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 61 4264486 lub pisząc na adres mailowy: vitamedgniezno@op.pl lub korespondencyjny: ul. P.Cymsa 16  62-200 Gniezno. 

Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kontaktu z Państwem jako naszym Pacjentem,  jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Państwa upoważnionym.  Dane przetwarzamy także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych w celach statystycznych, rachunkowych czy podatkowych. 

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora np. lekarzom będącymi pracownikami i współpracownikami, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także innym podmiotom działającym w naszym imieniu tj. laboratoria techniczne, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej, informatycy świadczący usługi serwisowe na podstawie klauzuli powierzenia danych.  Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres jaki przewiduje Ustawa z dnia 6 listopada 2018r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z określonymi zasadami udostępniania dokumentacji medycznej przez przepisy polskiego prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. 
W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

Sprawdź swoje wyniki badań laboratoryjnych tutaj
Zapoznaj się z informacją jak uzyskać możliwość sprawdzania wyników on-linetutaj
Najnowsze aktualności
2021-07-01
RECEPTA ONLINE
więcej
2019-10-04
E-RECEPTA

Jak do nas trafić


Pawła Cymsa 16
62-200 Gniezno

Telefony do poradni:

Poradnia Ogólna    61 4264486
Poradnia Dziecięca    61 4264487
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza    61 4264487